Zespół ds. Młodzieży PCK

Daria Domosławska

Anna Sobieska

Elżbieta Dworakowska


Deklaracja członkowska Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Struktury i zasady działania Ruchu Młodzieżowego PCK

Uchwała ZG nr 122 z 2013r. w sprawie struktur i zasad działania

Uchwała ZG nr 123 z 2013r. zasady wyborcze do rad młodzieżowych PCK

Profil kandydata

Ramowy program działań

Przewodnik ochrony znaku Czerwonego Krzyża 2013

Regulamin Używania Znaku Czerwonego Krzyża Czerwonego

REGULAMIN KONKURSU 25.10.2013 Dzień Młodzieży PCKGrupa Pierwszej Pomocy Szkolnego Koła PCK z ZSZ im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku zachęca do nauki pierwszej pomocy dzieci z kolejnych przedszkoli. 13.02.2014 grupa przedszkolaków, z Miejskiego Przedszkola nr 12 w Płocku poznała podstawowe zasady pierwszej pomocy.
Zapraszamy do obejrzenia relacji:

Orszak Trzech Króli 2014 z udziałem Młodzieży PCK Płock

Młodzież z Grupy Pierwszej Pomocy Szkolnego Koła PCK z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku wspierana przez absolwentów szkoły, sympatyków i wolontariuszy PCK wraz z innymi służbami dbała o bezpieczeństwo uczestników Orszaku Trzech Króli w Płocku 6 stycznia 2014r.

Dziękujemy wszystkim służbom dbającym o bezpieczeństwo za współpracę!Rok 2013 w Oddziale Rejonowym PCK w Płocku

W PCK mija rok… jeden ze 150 lat Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, czyli o roku 2013 w Oddziale Rejonowym PCK w Płocku.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, Darczyńcom i Sympatykom PCK za dzielenie się własnym czasem, sercem oraz za to, że jesteście z nami i pomagacie nam pomagać innym.Podsumowaniu Czerwonokrzyskiej Gwiazdki (17.12.2013) towarzyszyło wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie "25 X - Dzień Młodzieży PCK w Twoim przedszkolu, szkole , uczelni". Młodzież PCK Płock do konkursu zgłosiła 21 prac w kategorii: plakat, komiks, prezentacja multimedialna, film. Po obradach Komisja wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych.


I miejsce - kat. plakat - Bartłomiej Lewandowski
wyróżnienie - Magdalena Witkowska
I miejsce - kat. komiks - Klaudia Jóźwiak
I miejsce - kat. prezentacja - Katarzyna Żaglewska i Aleksandra Dzikowska
I miejsce - film - Dominik Suski

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody (słuchawki, maskotki) a wszyscy uczestnicy Konkursu pamiątkowe dyplomy. Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prac. Dziękujemy Wam za udział! Dzięki Wam ta idea nie zginie, SIM SIM SIMaW dniu 25 października przypada Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej szczególnej okazji składamy wszystkim Wiewiórkom, członkom i opiekunom Szkolnych Kół PCK, Akademickich Kół PCK i wszystkim szczerze oddanym działalności młodzieżowej Polskiego Czerwonego Krzyża. Dedykujemy Wam ten "Bumerang Życzliwości":

Wielki finał kampanii PCK "Wyprawka dla Żaka"
w Płocku (wrzesień 2013). Zapraszamy do obejrzenia relacji.

 

CO WIEDZĄ POLACY O MIĘDZYNARODOWYM RUCHU CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA W 150 ROCZNICĘ JEGO POWSTANIA?

Streszczenie:

Czerwony Krzyż na świecie a także w naszym kraju zrodził się z idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Polski Czerwony Krzyż jest największą i najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Celem badań było określenie poziomu wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (MRCKi CP) oraz PCK wśród losowo wybranych Polaków, głównie Płocczan. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny wykorzystując kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Badaniami objęto 180 osób w wieku 12-60 lat w tym 54 kobiety i 126 mężczyzn. Badanymi byli mieszkańcami Płocka, okolic Płocka a także terenów położonych w odległości powyżej 100 km od Płocka. Analiza wyników wskazuje na ogromną potrzebę popularyzowania wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród Polaków. Jednak z uwagi na fakt, że przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy nie uprawniają one do wyciągania pochopnych i ogólnych wniosków. Wymagają rozszerzenia i dogłębnej analizy. Mogą być jednak pomocne w działaniach na rzecz krzewienia idei czerwonokrzyskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem:

co wiesz o Czerwonym Krzyżu.pdf

 

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.