Pomoc społeczna

Oddział Rejonowy PCK w Płocku świadczy pomoc socjalną rodzinom wielodzietnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej związanej m.in. z bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, starością, chorobą czy uzależnieniem. Udzielamy im pomocy materialnej, pomagamy także pogorzelcom, powodzianom i ofiarom innych katastrof.

W siedzibie biura PCK przy ul. Misjonarskiej 22 prowadzimy Punkt wydawnictwa pomocy rzeczowej czynny w pierwszy czwartek miesiąca, gdzie osoby potrzebujące mają możliwość wybrania sobie odzieży, obuwia itp. zgodnie z potrzebami.

Z myślą o osobach potrzebujących organizujemy następujące akcje:

- „Gorączka Złota” – polega na zebraniu „ złotych” monet o nominałach: 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy. Pozyskane fundusze przekazane będą na dofinansowanie paczek żywnościowych i wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia.

- „Godne Dzieciństwo” – zbieramy środki finansowe i artykuły spożywcze i przygotowujemy paczki świąteczne

- „Wyprawka dla Żaka” – zbieramy środki finansowe i przybory szkolne i przygotowujemy wyprawki dla dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do klas I – III szkół podstawowych

- „Czerwonokrzyska Gwiazdka” – zbieramy, a także zakupujemy artykuły spożywcze i obdarowujemy paczkami dzieci z rodzin ubogich

- „Pomagamy potrzebującym – bądź z nami” – pozyskujemy sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo nasze akcje.
Usługi opiekuńcze

Polski Czerwony Krzyż świadczy usługi opiekuńcze na terenie miasta Płocka oraz gmin Stara Biała i Radzanowo. Usługi prowadzimy na zlecenie samorządów. Obejmujemy opieką 196 osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku, nie mogących samodzielnie egzystować. Siostry PCK wykonują prace pielęgnacyjne i gospodarcze. Dzięki tej opiece ludzie starzy, schorowani mogą pozostać w środowisku zamieszkania i nie muszą korzystać z pomocy instytucjonalnej. Naszych podopiecznych zaopatrujemy w sprzęt pomocniczy, tak bardzo ważny w pielęgnacji chorego, jak wózki inwalidzkie, materace i podkłady przeciwodleżynowe, kaczki, baseny, balkoniki.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zarząd Rejonowy PCK prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego – Świetlicę „Pszczółki” przy ul. Bartniczej 1 A i Świetlicę "Promyczek" przy ul. Borowickiej 3 B. Do placówek uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, borykających się z problemami materialnymi. Dzieci w tych placówkach mają zapewnioną opiekę, bezpłatny posiłek, dostęp do komputera, internetu, siłowni oraz wiele atrakcyjnych zajęć.
Dzienny Dom "Senior+" w Małej Wsi

Od 1 lutego 2016 roku Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku w ramach realizacji zadania publicznego na zlecenie Gminy Mała Wieś prowadzi Dzienny Dom „Senior+” usytuowany przy ul. Płońskiej 2 w Małej Wsi. Z naszej placówki korzysta 15 seniorów zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Seniorzy uczestniczą w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i kulinarnych. W celu usprawnienia ruchowego korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego będącego własnością placówki. Zajęcia odbywają się pod okiem koordynatora i fizjoterapeuty. Raz w tygodniu seniorzy korzystają z konsultacji pielęgniarskiej. W ramach terapii zajęciowej nasi podopieczni przygotowują wspólnie jeden gorący posiłek dziennie.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Urząd Miasta Płocka prowadzi Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Świetlicy Miejskiej "Promyczek" przy ul. Borowickiej 3b. W punkcie udzielane są mieszkańcom miasta Płocka bezpłatne konsultacje/porady z zakresu: profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie usytuowanych w rejonie miasta: Rejonie I – obejmujący osiedla: Borowiczki, Imielnica.

Konsultacji i porad udziela czterech specjalistów: pedagog, logopeda, psycholog i prawnik od poniedziałku do czwartku.

Godziny porad:

Poniedziałek: pedagog - 15.30 - 17.30.

Wtorek: logopeda - 14.00 - 17.00

Środa: psycholog - 14.00 - 16.00

Czwartek: prawnik - 16.00 - 18.00

Ryzyko w trakcie realizacji zadania – Wymienione dni tygodnia i godziny pracy poszczególnych specjalistów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania z powodów zdrowotnych, bądź ważnych spraw osobistych.

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.