Akcja Krwiodawstwa w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Małachowskiego w Płocku 2018

Podczas dzisiejszego (26.09.2018) poboru krwi w płockiej Małachowiance młodzi Dawcy Krwi oddali 8 l 100 ml bezcennego daru jakim jest krew. Organizatorem akcji był Oddział Rejonowy PCK w Płocku, LO im. St. Małachowskiego i RCKiK w Płocku. Dziękujemy!

 

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.