Wręczenie odznaczeń Zasłużonym Honorowy Dawcom Krwi w Płocku

W dniu 26.09.2018 w Oddziale Rejonowym PCK w Płocku zostały wręczone odznaki I, II i III st. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. Podczas uroczystości zaprezentowana została działalność Oddziału Rejonowego PCK a także Klubów Honorowych Dawców Krwi . Gratulujemy Krwiodawcom i dziękujemy za ich dar .

 

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.