Zjazd delegatów Mazowieckiego Oddziału Okręgoweg PCK 2018

Pracowity weekend- obrady zjazdu zwyczajnego Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie Rozmowy dotyczyły m.in o działalności statutowej,planów rozwoju stowarzyszenia oraz obchodów 100 lecia istnienia #PCK😀

 

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.