CZERWONOKRZYSKI BUMERANG POMOCY

III Fabularna gra miejska Młodzieży PCK w Płocku.

Zespół ds. Młodzieży PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Płocku 18 maja br. (piątek) o godzinie 13.00 do 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, organizuje fabularną grę miejską ph. „CZERWONOKRZYSKI BUMERANG POMOCY”.

Celem gry jest:

- integracja Dzieci i Młodzieży ze Szkolnych Kół PCK i Klubów Wiewiórka (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne);

- promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;

- poszerzenie wiedzy o ruchu czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca oraz pierwszej pomocy;

- uaktywnienie środowisk dziecięco – młodzieżowych oraz rodziców i uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka.

- promocja idei wolontariatu w środowisku dziecięco – młodzieżowym.

Zasady uczestnictwa:

- Gra skierowana jest do Dzieci i Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

- W grze będą brały udział 4 osobowe grupy

- Od uczestników wymagany jest uśmiech na twarzy i chęci do działania

- Każda grupa startuje pod opieką Nauczyciela - Opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo w czasie gry

- Do gry należy zgłaszać grupy do dnia 15.05.2018r. do Oddziału Rejonowego PCK w Płocku ul. Misjonarska 22 lub e-mail: pckplock1919@wp.pl (w załączeniu formularz zgłoszenia ).

- Startujące grupy na potrzeby gry będą oznakowane symbolami Czerwonego Krzyża (zapewnia to Organizator)

- Każda grupa otrzyma pakiet startowy

- Na każdym punkcie Gry będą czuwać Wolontariusze, którzy poprowadzą i ocenią wykonywane zadania. Czas na wykonanie zadania zostanie podany na każdym punkcie.

- Grę uważa się za ukończoną jeśli wszyscy członkowie grupy wykonają wszystkie zadania zgodnie z założeniami Organizatora.

- O końcowej klasyfikacji zdecyduje wykonanie i czas zakończenia zadań.

ZAPRASZAMY:)

 

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.