Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Płocku

  1. Domosławska Ewa
  2. Ignaczak Stanisław
  3. Barbara Żółtowska
  4. Jarzębowska Hanna
  5. Burnat Andrzej

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Członek
- Członek

Rejonowa Komisja Rewizyjna PCK w Płocku

  1. Krużyńska Anna
  2. Kosim Bogusław
  3. Młotkowska Maria

- Przewodnicząca
- Wiceprzewodniczący
- Członek

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.