Pierwsza pomoc

Posiadamy wyszkoloną kadrę instruktorską, która profesjonalnie prowadzi szkolenia zgodnie z najnowszymi wytycznymi.
Kurs elementarny Kurs podstawowy Prelekcje
Zamówienie grupowe - formularz


Polski Czerwony Krzyż jest organizatorem
zawodów Mistrzostw Pierwszej Pomocy

Celem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Regulamin Mistrzostw Pierwszej Pomocy

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.