Biuro Oddziału Rejonowego PCK w Płocku,
ul. Misjonarska 22 Płock

 • Dyrektor Biura - Lewandowska Danuta tel./fax 24 364 76 11
 • Wydział Organizacyjno-Programowy tel./fax 24 364 76 11

Referent - Ulicka Monika
- pomoc społeczna
- promocja zdrowia
- pierwsza pomoc przedmedyczna
- honorowe krwiodawstwo

 • Wydział Ekonomiczno - Księgowy tel./fax 24 364 76 12

Główny księgowy - Bieńkowska Małgorzata
Specjalista - Fila Agnieszka
- kadry
- płace

 • Punkt Obsługi Klienta  tel./fax 24 364 76 13

Koordynator - Grochowalska Maria

Placówki opiekuńczo-wychowawcze PCK

 • Świetlica dla dzieci „Promyczek”,
  ul. Borowicka 3b, tel. 24 264 83 09

Kierownik placówki – Tomaszewska Sylwia
Instruktor – wychowawca - Gomoła Agnieszka

 • Świetlica dla dzieci „Pszczółki”,
  ul. Bartnicza 1 a, tel. 24 364 26 40

Kierownik  placówki - Zaborowska Monika
Instruktor-wychowawca - Łęcka Agnieszka

Dzienny Dom Pobytu

 • Dzienny Dom „Senior+”,
  ul.Płońska 2 w Małej Wsi, tel. 24 269 79 73

Kierownik dziennego domu – Agnieszka Warczakowska


Polski Czerwony Krzyż

Oddział Rejonowy w Płocku
09-402 Płock, Misjonarska 22
e-mail: pckplock7@wp.pl
tel. 24 364-76-11,12,13
fax 24 364-76-11
czynny w dni powszechne od 7.30 do 15.30

BANK PEKAO S.A. 0/Płock
nr 61 1240 3174 1111 0000 2889 9967

Organizacja pożytku publicznego
- podaruj 1% podatku
KRS 0000225587

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.