O nas

Płocka organizacja czerwonokrzyska jest najstarszą placówką w województwie mazowieckim.
Pierwszy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku wybrany został w dniu 8 marca 1919 roku...CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

• propagowanie honorowego krwiodawstwa
• pomoc potrzebującym – dożywianie, pomoc rzeczowa
• usługi opiekuńcze ( siostry PCK )
• nauka pierwszej pomocy przedmedycznej
• promocja zdrowego stylu życia
• pomoc w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
• wolontariat młodzieżowy
• prowadzenie placówek opiekuńczych
• programy edukacyjne i prozdrowotne dla dzieci i młodzieży szkolnej
Sztandar Zarządu
Rejonowego w Płocku

Organy Statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża kierujące Stowarzyszeniem.

W ich obrębie funkcjonują, właściwe im, organy uchwałodawcze (rady reprezentantów), wykonawcze (zarządy) oraz kontrolne (komisje rewizyjne). Zarządy mogą powoływać biura - w nich mają zatrudnienie etatowi pracownicy organizacji. Zgodnie ze statutem Polskiego Czerwonego Krzyża, w Płocku Zjazd Rejonowy również dokonał wyboru organów statutowych.Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu

Statut Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.