STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU – PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW

17.03.2018 - XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Pierwsze działania w ramach programu pod hasłem "W ZDROWYM CIELE ZDROWA KREW- II edycja" etap okręgowy XXVI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK w BYDGOSZCZY, 15 MARCA 2018r...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


13.03.2018 - Informacja o wyborze ofert w postępowaniu na świadczenie usług opieki dziennej i usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje, że po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia na zasadach konkurencyjności w ramach postępowania na świadczenie usług dziennej opieki oraz usług pomocy sąsiedzkiej – opieka dla niesamodzielnych osób starszych w okresie od kwietnia 2018 do końca 2019 r. na potrzeby projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Czytaj dokument...


13.03.2018 - Informacja o wyborze ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje, że po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia na zasadach konkurencyjności w ramach postępowania na przeprowadzenie szkoleń w siedzibach PCK mieszczących się w: Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku na potrzeby projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Czytaj dokument...


5.03.2018 - W zdrowym ciele zdrowa krew

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy z satysfakcją informuje, że od 05 stycznia 2018r. do 20 grudnia 2018r. realizowany jest program pod tytułem "W ZDROWYM CIELE-ZDROWA KREW II edycja"...

Czytaj więcej...
Zobacz skan (jpg)...


1.03.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę komputera z oprogramowaniem oraz urządzeniem wielofunkcyjnym i monitorem

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę komputera z oprogramowaniem oraz urządzeniem wielofunkcyjnym i monitorem. Postępowanie zostało przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Czytaj dokument...


1.03.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i tonerów

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i tonerów. Postępowanie zostało przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Czytaj dokument...


1.03.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Postępowanie zostało przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Czytaj dokument...


28.02.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców informuje o umieszczeniu zapytania ofertowego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092169
28.02.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi szkoleniowej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców informuje o umieszczeniu zapytania ofertowego dotyczącego usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092206
28.02.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym na świadczenie usług dziennej opieki oraz usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców informuje o umieszczeniu zapytania ofertowego na świadczenie usług dziennej opieki oraz usług pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091927
22.02.2018 - Usługa gastronomiczna - zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na potrzeby wykonania usługi gastronomicznej w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Czytaj więcej...


Najbliższy kurs: 28-29.04.2018

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: